FAIL (the browser should render some flash content,not this)Projekty nietypowe

Większość firm z branży reklamy wizualnej ogranicza się do wykonywania elementów oznakowania wyłącznie na bazie wdrożonych u siebie technologii i systemów. Tymczasem praktyka wskazuje, że znaczący procent potrzeb klientów przypada na przypadki niestandardowe (np. zabytkowy budynek, szklana elewacja, konieczność ukrycia elementów konstrukcyjnych) i nietypowe potrzeby (np. niepowtarzalny upominek dla klienta).

Dzięki kreatywności i doświadczeniu swoich pracowników Grupa CONTENT zwycięsko mierzy się z każdym, nawet najbardziej pozornie niewykonalnym czy „zwariowanym” zadaniem.
Copyright "Grupa Content" 2010