FAIL (the browser should render some flash content,not this)Systemy Informacji Wewnętrznej

Jednym z elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej jest System Informacji Wewnętrznej.

Spójny i przemyślany system Informacji Wewnętrznej w budynku jest niezbędnym elementem procesu zarządzania obiektem. W zakresie tym rangę logicznego i precyzyjnego systemu informacji wyznaczają dwa aspekty: bezpieczeństwo ludzi (zwłaszcza w momentach zagrożenia), a także sprawność organizacyjna obiektu.

Postrzeganie informacji w obiekcie w dużej mierze zależy od od nośnika, na którym owa informacja jest osadzona. Wybór „designu” nośnika nie może jednak nastąpić w oderwaniu od architektury obiektu, „klimatu” jaki on wytwarza, wreszcie od celu, jaki chcemy osiągnąć (np. funkcjonalność, ekstrawagancję, rzeczowość czy poczucie prestiżu).

W ramach Systemu Informacji Wewnętrznej możemy wyróżnić:

Informację zewnętrzną – pierwsza informacja i wizytówka firmy, stosowana na zewnątrz przed budynkiem lub kompleksem budynków,

Informację główną – informacja w obrębie wejścia głównego,

Informację etażową – informacje dla wyszczególnionych zadań dla piętra / poziomu,

Informację pośrednią – informacje stosowane w centralnych miejscach wydzielonych (funkcją) obszarów, skrzydłach, strefach oraz jako oznakowanie dróg ewakuacyjnych,

Informację przydrzwiową – oznakowanie pomieszczeń,

Informację / prezentację – witryny, stendy zawierające materiały informacyjne i prezentacyjne wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Grupa CONTENT praktycznie od początku swojej działalności zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem, montażem i serwisem Systemów Informacji Wewnętrznej, zarówno w oparciu o gotowe systemy jak i swoje autorskie rozwiązania.


Copyright "Grupa Content" 2010