FAIL (the browser should render some flash content,not this)Wdrażanie Systemów Identyfikacji Wizualnej

Księga CI zawiera zwykle opis ramowych zasad kształtowania wizerunku firmy i ogólny zarys konkretnych rozwiązań, rzadziej szczegółowy opis poszczególnych elementów i detali. Nie daje jednak odpowiedzi na najważniejsze pytanie: W jaki sposób skutecznie wprowadzić w życie cały SYSTEM CI?

Wdrażanie Systemu CI przypomina wdrażanie Systemu Zapewnienia Jakości ISO – zasady ogólne należy przekuć w procedury, opracować dokumenty, wyznaczyć osoby odpowiedzialne na poszczególnych etapach, wypracować metody kontroli i samodoskonalenia oraz, co chyba najważniejsze, przekonać pracowników do sensu stosowania systemu na co dzień.

Podczas wdrożenia Systemu CI opracowuje się optymalne rozwiązania techniczne, dokonuje się ich standaryzacji oraz ustalenia metod i kolejności realizacji. Odbywa się to w toku prac nad prototypami i rozwiązaniami modelowymi. Większość ksiąg CI opisuje poszczególne elementy oznakowania w sposób schematyczny, poprzestając na definiowaniu ich kolorów, proporcji i miejsc montażu bez wskazywania szczegółów konstrukcji i materiałów. Wybór właściwej technologii i komponentów może być kluczowy z punktu widzenia estetyki, kosztów, trwałości czy serwisu dla całego procesu oznakowania przedsiębiorstwa. Zakończeniem tych prac, w zakresie oznakowania obiektów, jest najczęściej montaż wszystkich elementów w wybranej placówce i uznanie jej za modelową.

Grupa CONTENT, dzięki kreatywności oraz doświadczeniu wyniesionemu z pracy w różnych materiałach i technologiach specjalizuje się w efektywnym i opłacalnym dla klientów przenoszeniu wzorców z Ksiąg CI na przemysłową skalę stosowania do oznakowania obiektów.Copyright "Grupa Content" 2010