FAIL (the browser should render some flash content,not this)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz z budżetu Panstwa w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013

Całkowita wartość inwestycji
764 676,78 zł
Koszt dofinansowanie z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego 350 312,35 zł

Beneficjent Grupa Content sp. z o.o.
Projektowanie Systemów Identyfikacji Wizualnej (CI)

Wizerunek, obraz, oblicze, tożsamość, system identyfikacji... pojęcie to określa wiele słów i pojęć. W kontaktach międzynarodowych najbardziej zrozumiały jest akronim CI, pochodzący od angielskiego wyrażenia Corporate Identity. Grupa Content jako jedna z pierwszych zaczęła stosować jego polski odpowiednik Całościowa Identyfikacja.

System Całościowej Identyfikacji to nic innego, jak uporządkowany zestaw wszelkich informacji o firmie – od znaku towarowego i szyldu po standardy zachowań pracowników – służących do integracji wewnętrznej przedsiębiorstwa i jego wyróżnienia się na rynku. Za pomocą Systemu CI przedsiębiorstwo mówi o sobie. CI informuje, przekonuje i zwraca na siebie uwagę. CI to wygląd, sposób działania i oferta. CI to po prostu indywidualny dla każdej firmy styl. Lista komunikatów, które za pomocą CI można przekazać nigdy nie zostanie zamknięta. Jednak cel, do którego dążymy pozostaje niezmienny.

Budowa Systemu CI odbywa się podczas ciągłego procesu. Przebiega on w pięciu etapach. Są to:

• AUDYT – analiza obecnego wizerunku,
• STRATEGIA – kształtowanie idei,
• PROJEKTOWANIE – rozwiązanie zadania,
• WDROŻENIE – kierowanie procesem i prace modelowe,
• PRODUKCJA – realizacja zadania.

Grupa Content towarzyszy swym Klientom w każdym z tych etapów, współpracując z osobami odpowiedzialnymi za marketing, promocję, organizację wewnętrzną, czy public relations.
Copyright "Grupa Content" 2010